BIP mapa serwisu
szukaj

składowanie odpadów

Komunikacja na terenie składowiska i technologia składowania


Pojazdy transportujące odpady na teren Składowiska, wjeżdżają przez zespół wag, gdzie za pomocą systemu komputerowego są ważone „pełne” na wjeździe i „puste” na wyjeździe.
Samochody po zważeniu docierają drogą technologiczną do miejsca zrzutu odpadów, gdzie są one wysypywane. Następnie odpady są rozgarniane przez spycharkę i kompaktor i wbudowywane w kwaterę. Kompaktor służy także do zagęszczania odpadów - odpady zgniatane są poprzez kilkukrotny przejazd po nich (kompaktor waży ok.36 t). Zagęszczenie odpadów ma na celu zmniejszenie ich objętości, a tym samym zwiększenie pojemności składowiska.
 Odpady po zagęszczeniu w warstwę 1,5-2 m przykrywa się izolacyjną warstwą ziemi. Ma ona na celu zabezpieczenie odpadów przed samozapłonem, ogranicza dostęp owadów, gryzoni i ptaków, zapobiega rozwiewaniu frakcji lekkich (folie, worki) oraz zmniejsza w pewnym stopniu uciążliwość zapachową.
 Równocześnie ze wzrostem wysokości warstwy odpadów wznosi się kolejne odcinki studni odgazowujących: rura PE perforowana, obsypana otoczakami, umieszczona koncentrycznie w grubszej rurze osłonowej.
 Po osiągnięciu odpowiedniej wysokości kwatery (116,5 m n.p.m.) przeprowadza się jej rekultywację.
 Polega ona na wyrównaniu obwałowania zewnętrznego, uformowaniu wierzchowiny kwatery w kształcie wypukłej czaszy, wykonaniu nowych studni odgazowujących oraz studni do rozsączania odcieku, wykonaniu nasadzeń roślinnych. Rekultywacja ma na celu zabezpieczenie kwatery przed erozją i zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu zdeponowanych odpadów na środowisko (biogaz, odcieki). Istotnym elementem jest również zintegrowanie terenu zajmowanego przez Składowisko z otaczającym krajobrazem (nasadzenia roślinne).